Deratizácia domácností, podnikov a firiem.
Deratizačné zásahy je dôležité vykonávať hlavne na jar a jeseň, taktiež priebežne počas roka v prípade výskytu, resp. preventívne. Povinnosťou vykonávať tieto zásahy upravuje niekoľko zákonov hlavne zákon 355/2007.

0907 144 957

PON – NED / 8:0017:00 hod.

KONTROLA

dopĺňanie a výmena nástrah

UPOZORNENIE

na technické nedostatky umožňovanie vstup hlodavcov do objektu

PROFESIONALITA

práce v súlade s príslušnými hygienickými predpismi a normami

MONITOROVANIE

hlodavcov a ich rozmnožovanie

Ničenie škodlivých hlodavcov.
Deratizácia je systém alebo súhrn systémov zameraný na reguláciu (ničenie) škodlivých hlodavcov. Vykonáva sa za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám (znehodnotený tovar, káble elektrického vedenia, požieranie poľnohospodárskych produktov a iné).

Hlodavce spôsobujú hlavne infekčné choroby (salmonela, toxoplazmóza, leptospiróza). Bežne pre ľudí je veľmi nebezpečný ich moč (je prítomný všade tam, kde je alebo bol výskyt hlodavcov).

Pri našej práci využívame najnovšie technológie, ktoré čerpáme zo spolupráce s odborníkmi z Čech i zo zahraničia. Našou filozofiou je dobre odvedená práca z hľadiska dlhodobej perspektívy. Preto nás neváhajte kontaktovať, a presvedčiť sa sami.

Službu preventívnej deratizácie poskytujeme všetkým subjektom, ktoré sú zo zákona povinné vykonávať pravidelnú preventívnu deratizáciu. Pri zaznamenaní výskytu škodcov mimo zákonom stanovené lehoty zasahujeme okamžite prostredníctvom služby represívnej deratizácie. Reprodukčný cyklus hlodavcov je krátky a riziko premnoženia veľké.

Myši / Potkany / Hraboše / Kuny