Dezinfekcia domácností, podnikov a firiem.
Je zameraná na likvidáciu mikroorganizmov za použitia chemických prípravkov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi. Je to taktiež ničenie choroboplodných zárodkov na živých a neživých materiáloch. Dezinfikuje sa praktický všetko (človek, bežné veci, vzduch, voda, zvieratá).

0907 144 957

PON – NED / 8:0017:00 hod.

BAKTÉRIE

VÍRUSY

PLESNE

MIKRÓBY

Zamedzenie infekcií a prenosu vírusov
Používame len prípravky, ktoré sú legislatívne schválené, sú šetrné k ľuďom, s najnižším negatívnym vplyvom na životné prostredie pri zachovaní vysokej účinnosti. Každý zásah v oblasti DDD je dôsledne zdokumentovaný podľa legislatívnych požiadaviek, a slúži pre kontrolu vykonaných prác pre objednávateľa a pre kontrolné orgány.

Ochranná dezinfekcia – Vykonávame ju bez vzťahu ku konkrétnemu ohnisku nákazy. Je dôležitou súčasťou komplexných hygienických opatrení. Samozrejme za Vás strážime aj čas, v ktorom je nutné vykonať ochrannú dezinfekciu znovu.

Ohnisková dezinfekcia – Jej cieľom je zneškodňovať choroboplodné zárodky vylučované infekčne chorým jedincom (bacilonosičov) do okolia. Aplikácia je takmer totožná s aplikáciou ochrannej dezinfekcie.

Preventívna dezinfekcia – Preventívna dezinsekcia: predstavuje súbor opatrení, ktoré zabraňujú vznikaniu, zahniezdeniu, rozmnoženiu a šíreniu škodlivých článkonožcov.

Cieľom je to, aby na predmetoch alebo v prostredí neboli mikróby, ktoré spôsobujú rôzne infekčné ochorenia (salmonelóza, dyzentéria, leptospiróza). Vykonáva sa v miestach so zvýšenými nárokmi na čistotu z dôvodu minimalizácie alebo zamedzenia výskytu infekcií (nemocnice, výroba potravín a liečiv).

Dezinfekciu môžme tiež definovať ako čistenie predmetu od niektorých alebo všetkých patogénnych organizmov, ktoré môžu spôsobiť infekciu.